FASTINSPECT @ Architect’23

Innovative solution for construction defect inspection

ระบบบริหารจัดการปัญหาภายในงานก่อสร้าง

พบกับขีดสุดของประสิทธิภาพการบริหารจัดการปัญหางานก่อสร้าง มารู้จักเราพร้อมพบ demo ได้ที่บูธ L809

What is FASTInspect?

FASTInspect solution เป็น mobile application สำหรับควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างและงานส่งมอบ สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทุกแขนง ใช้งานได้ทั้งบน iOS และ Android มีผู้ใช้งานจริงแล้วมากกว่า 200 โครงการ สามารถเก็บรายละเอียดผลการตรวจงานก่อสร้าง การตรวจส่งมอบยูนิตให้กับลูกบ้าน, การแจ้งปัญหาให้ผู้รับเหมาแก้ไข รวมไปถึงการจัดทำรายงานการตรวจ และความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ (Real-time) ใช้ได้กับทั้งงานก่อสร้างแนวราบ และแนวสูง เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า โรงแรม อาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล รวมไปถึงบริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้าง และผู้รับเหมา และล่าสุดรองรับสำหรับบริษัทรับตรวจบ้าน คอนโด

FASTInspect ช่วยผู้รับเหมาอย่างไร?

หัวใจหลักของระบบ FASTInspect คือ เช็คลิสต์ (Checklist) การตรวจงานซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท เวิร์คโฟล (Workflow) การตรวจงานระหว่างผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม พร้อมระบบแจ้งเตือนในแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่ามีงานแจ้งซ่อมรออยู่ หรือมีงานที่ได้รับการแก้ไขแล้วโดยผู้รับเหมา พร้อมให้ผู้คุมงานเข้าตรวจสอบ จึงช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะงาน แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการส่งรายงานด้วยแบบฟอร์มกระดาษอีกต่อไป รวมถึงสามารถดูความคืบหน้างานก่อสร้างได้แบบเรียลไทม์ (Real-time)

FASTInspect ช่วยผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างไร?

FASTInspect สามารถใช้ตรวจ แจ้งและติดตามปัญหา และผลการแก้ไข ได้ตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระหว่างการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมขายหรือพร้อมส่งมอบแล้ว รวมถึงให้ลูกบ้านหรือผู้เช่าพื้นที่แจ้งปัญหาหลังการส่งมอบ ระบบสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจงานโดยผู้รับเหมา, วิศวกรผู้ควบคุมงาน, บริษัทที่ปรึกษาการก่อสร้าง และลูกค้าของท่าน มาวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพหลากหลายรูปแบบ เช่น Unit Matrix, Progress Report, QC Score Report เป็นต้น เพื่อช่วยให้ทีมผู้บริหารติดตามปัญหาและทราบสถานะงานได้อย่างรวดเร็ว

FASTInspect เหมาะกับบริษัทรับตรวจบ้านและคอนโดอย่างไร

บริษัทตรวจรับโอนบ้านและคอนโด ต้องการความครบถ้วนในตรวจงานตามเช็คลิสต์ (Checklist) มาตรฐานของบริษัทฯ ความรวดเร็วในการบันทึกปัญหาที่พบ และการทำรายงานส่งผู้จ้าง FASTInspect ช่วยให้คุณบันทึกรายการ รูปถ่าย และสามารถสั่งพิมพ์รายงานได้ทันทีหลังการตรวจในรูปแบบที่คุณต้องการ ช่วยให้คุณสามารถรับตรวจบ้านและคอนโดได้เพิ่มมากขึ้น โดยใช้เวลาต่อหลังน้อยลง

รับจ้างตรวจบ้าน/ห้องได้หรือไม่

FASTInspect ให้บริการ software solution สำหรับองค์กรเท่านั้น ไม่มีบริการการตรวจบ้านและคอนโด

FASTInspect รองรับบนอุปกรณ์อะไรบ้าง?

ระบบของเรามี 2 ส่วน ได้แก่ 1. mobile application ที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ที่ไว้ใช้สำหรับตรวจงานหน้างานก่อสร้าง (on site) และการดูรายงานเชิงวิเคราะห์ต่างๆ 2. Website สำหรับบริหารจัดการข้อมูลโครงการและผู้ใช้งาน

การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการใช้งาน FASTInspect ยากหรือไม่?

เรามีทีมงานตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งานโปรแกรมให้ทั้งหมด และมีการ training การใช้งาน รวมถึงการดูแลและให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน

อยากดูตัวอย่างโปรแกรมได้หรือไม่?

บริษัท FASTINSPECT ได้เข้าร่วมงานสถาปนิก’23 และท่านสามารถเข้ามาพบเราได้ที่บูท L809 เพื่อขอดูตัวอย่างการใช้งานได้ทุกส่วนของโปรแกรม