FastInspect Dashboard โปรแกรมตรวจคอนโด บ้าน Dashboard

QUALITY CONTROL

Tool for managing defects

Inspection template

มีเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพงาน

มีรูปแบบหรือ template ของรายการตรวจ

PROJECT CONTROL

Track details of issues

Notify all responsible parties

ติดตามสถานะของปัญหา

มีการแจ้งเตือนปัญหาให้กับผู้เกี่ยวข้อง

DEFECT TRACKING

Built-in workflow and notification

พร้อมด้วยขบวนการทำงาน ส่งต่อและติดตามปัญหา

REPORT AND STATISTIC

Generating reports in various dimensions

Quantify supplier quality

สรุปรวบรวมข้อมูลเพื่อทำเป็นรายงานให้กับทีมบริหาร

ประเมินผลกับผู้รับเหมา เพื่อทำให้ดียิ่งขึ้น

Serve more than 50,000 units, 30 companies, and 100 projects

ใช้งานจริงมาแล้วมากกว่า 50,000 ยูนิต
และใช้มามากกว่า 30 บริษัท 100 โครงการ

Proven

Benefit many project types and sizes 

พิสูจน์จากการใช้งานจริง

ผ่านการใช้งานจริงกับโครงการหลากหลายประเภท และขนาด

Great value for money

More than 10 years experience in mobile app development 

ราคาคุ้มค่า

พัฒนาโดยทีมงาน Mobile App ประสบการณ์กว่า 10 ปี

Management report รายงานตรวจคอนโด บ้าน สำหรับผู้บริหาร

Latest Technology

Address business need with speed

เทคโนโลยีทันสมัย

ให้โปรแกรมตอบโจทย์ทางธุรกิจ ทำงานเร็วและเสถียร ตลอดเวลา

With advice from leading construction consultant

Follow standard construction process

สร้างจากคำแนะนำของที่ปรึกษาการก่อสร้างชั้นนำ

ได้มาตรฐานตามขบวนการงานก่อสร้าง

สามารถทำงานได้ทั้งแบบ
ONLINE และ OFFLINE

Perfect solution

FASTINSPECT is a Construction Quality Inspection and Defect Management Solution intending to help construction professionals (Project Owner, CM, Constructor) to control a project quality both during construction and post-construction period. Our clients’ project types include house, condominium, office, mall, and mixed use construction

ฟาสท์อินสเปค แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่เป็นผู้พัฒนา เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษาการก่อสร้าง หรือบริษัทก่อสร้าง ในการตรวจคุณภาพงานก่อสร้าง ทั้งในช่วงก่อสร้าง เมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้น ระหว่างโอนให้ผู้ซื้อ หรือผู้เช่า และช่วงรับประกันงานก่อสร้าง สามารถใช้ได้กับทั้งบ้าน คอนโด สำนักงาน อาคารพาณิชย์ โครงการผสม

Inspection report จากการตรวจคอนโด

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมสำหรับ DEVELOPER และ CM

Unit Matrix

Users can view overall project status in real-time by monitoring Unit Matrix and progress report, which can be exported and presented to senior management

ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมของทั้งโครงการที่ดูแลได้แบบ Real-time พร้อมทั้งยังดูรายงานสรุปสถิติของปัญหาที่พบเจอทั้งหมดในโครงการได้ หรือออกเป็นรายงานสรุปให้กับทีมงานบริหารได้

ตัวอย่างหน้าจอรายงานการตรวจรับคอนโด บ้าน บน iPhone

Defect Detailing

Specify the defect details such as type and location on layout. Fastinspect automatically links the defect with contractor and assigns resolution deadline

ระบุชนิดของปัญหา, ตำแหน่งของปัญหาในแปลน layout และระบบจะกำหนดผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ รวมถึงประเมินวันที่ล่วงหน้าที่จะแก้ไข defect เสร็จพร้อมให้ตรวจสอบ

Our Team

Chainan Satayapiwat - FastInspect Founder

Chainan Satayapiwat

Graduated in Computer Engineer from Tohoku University
10+ years expertise in software engineering, infrastructure, software security

Wuttitorn Pharasudtana - FastInspect Founder

Wuttitorn Pharasudtana

Graduated in Computer Engineer from KMITL
10+ years expertise in construction-related workflow, software engineering

Kongkrit Yodyiam | Graduated in Computer Science from Chulalongkorn University 10 years exp. in Digital agency and SEO company

Kongkrit Yodyiam

Graduated in Computer Science from Chulalongkorn University
10+ years expertise in Digital agency and SEO company

“3 Advisors with Extensive Experience in Property Development and Construction Management”

What our clients say

“ช่วยลดระยะเวลาในการโอนห้อง และแก้ไขงานให้กับลูกค้าได้เร็วขึ้นมาก รวมถึงทำให้พนักงานของเราทำงานสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น”

12.05.2015 – คุณกันต์ มะลิทอง (PM @ U Delight)

 

“ฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีอยู่ครบถ้วนมากครับ รองรับการทำงานที่ใช้ในงานอยู่ทั้งหมดครับ ผมสามารถใช้ตรวจงาน QC เองได้โดยง่าย ตอนนี้ไม่ต้องจ้างบริษัทข้างนอกเข้ามาตรวจให้แล้วครับ”

12.2017 – คุณนิรุติ จิตร์กระบุญ (Construction Manager @ Mana Patanakarn Co., Ltd.)

Award & Recognitions

รางวัลที่ผ่านมาของบริษัทเรา

พิธีรับรางวัลเจ้าฟ้าไอที โปรแกรมตรวจรับงานก่อสร้าง

FRIT รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 11
ได้รับรางวัลดีเด่นด้าน Business Application

FastInspect กับรางวัลเจ้าฟ้าไอที
Wuttitorn Pharasudtana
เป็นตัวแทนไปรับรางวัล

Give us your detail

We will contact you back soon

กรอกข้อมูลเบื้องต้น

เพื่อให้เจ้าหน้าที่เราติดต่อคุณกลับไปนะครับ

ชื่อบริษัท (Company)ชื่อผู้ติดต่อ (Name)E-mail addressเบอร์ติดต่อ (Phone)ข้อมูลเพิ่มเติม (Note).Contact Us

FastInspect Co., Ltd.
466/31 G.P. House Sathorn 5 fl.
Suanplu road, Thungmahamek Sathorn,
Bangkok 10120
P: (+66) 81-899-6549(+66) 62-569-9993
F: (+66) 2-677-5204
E: info@fastinspect.co

DOWNLOAD โปรแกรมเพื่อทดลองใช้งานฟรี
หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถส่งเมล์
แจ้งเบอร์ติดต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
หรือต้องการให้ทางเราเข้าไป DEMO โปรแกรมได้

Send us mail

Or follow us on social platform